Pages

Andron’ny faha-23 Martsa : andron’ny fanomezan-drà tao amin’ny FVKFM


Ny manome rà dia famonjena aina. Tao anatin’io fanahy io no nirohotra ny fiangonana FVKFM, ka tonga nanome rà, tamin’ny Zoma faha-23 Martsa teo. Ankoatra ny fisahiranany eo amin’ny lafiny ara-panahy, ny fiangonana FVKFM dia sahiran-tsaina ihany koa amin’ny fahasalamana ara-batan’ireo namany. Noho izany indrindra dia naneho ny fitiavany ho an’ireo namany ny mpikambana ao amin’ny fiangonana, amin’ny fandraisana anjara amin’ity fanomezan-drà ity, izay natao tao amin’ny foiben’ny fiangonana. Tao anatin’ny finoana iray dia, nasaina handray anjara ny mpikambana tao, ny pasitera, ny assistants, ary maro ireo izay namaly ny antso.